Storno objednávky

Kupujúci je oprávnený zrušiť svoju objednávku za ďalej stanovených podmienok.
Objednávku je možné zrušiť najneskôr do 24 hodín od prijatia potvrdzovacieho e-mailu predávajúceho o prijatí objednávky, pričom zrušenie objednávky musí kupujúci nahlásiť kontaktným formulárom dostupným na webstránke www.doonchoo.com alebo priamo na kontaktný e-mail hello@doonchoo.com.

V prípade, že dôjde k situácii, keď po uzavretí zmluvy (t.j. po potvrdení objednávky predávajúcim) nebude možné tovar z akéhokoľvek dôvodu dodať, bude predávajúci bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto suma prevedená bez zbytočného odkladu na jeho bankový účet, ak sa zmluvné strany nedohodnú na inom spôsobe vrátenia kúpnej ceny.
Vrátením kúpnej ceny uvedeným spôsobom budú všetky vzájomné vzťahy medzi zmluvnými stranami v celosti vyporiadané. Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť tovaru ponúkaného v e-shope.

Updating…
  • Žiadne produkty v košíku.